ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

   За фирмата

FCG Ltd. е учредена през 1997 г. Дружеството е със 100% частно участие. Дейността му се осъществява на територията на Република България. Работещите в FCG са професионалисти, с квалификация и умения, покриващи целия спектър на предлаганите от нас услуги.

Основните ни дейности включват: