ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Образователни програми по икономика

Ако времето не ви достига, а се нуждаете от достъп до знания и възможност за квалификация в областта на икономиката и финансите, ползвайте образователните програми в Интернет - на място и по време, удобни за вас.

Обучението в Интернет дава възможност да ползвате отделни модули или да преминете през целия електронен учебник. При преминаване на цялата образователна програма ще имате право да се явите на изпит за получаване на сертификат за професионална квалификация от Института за следдипломна квалификация при УНСС София.

Всички електронни учебници можете да използвате безплатно (само срещу читателска карта) в нашата Електронна читалня в сградата на Столична библиотека или срещу закупено време за достъп по Интернет (за да закупите време, щракнете върху "Регистрация" до заглавието на съответния учебник).