Учебник  Финансови пазари

Страница 165

Пазари на ценни книжа

Ценните книжа се търгуват на първичен и на вторичен пазар.

Първоначално всяка нова емисия се пласира на първичния пазар, като всички операции се осъществяват на междубанковия пазар.

На вторичните пазари се търгуват вече пласирани емисии, като сделките се извършват или на междубанковия пазар, или на съответните борси.

НазадТърсенеЗатвори