Учебник  Финансови пазари

Страница 205

Американски съкровищни бонове

Американските съкровищни бонове представляват краткосрочни ценни книжа на американското правителство, емитирани с падеж от три месеца, шест месеца и една година.

Съкровищните бонове се издават с дисконт. Доходността от тях е по-ниска от тази на други инструменти на паричния пазар, поради ниския им кредитен риск и висока ликвидност.

Календарната база на изчисление при съкровищните бонове е АСТ/360.

НазадТърсенеЗатвори