Учебник  Финансови пазари

Страница 259

Доходност от дивидента (Англ. Divident Yield)

Доходността от дивидента измерва сумата от дивидентите, получена от дадена инвестиция. Високата доходност означава по-голяма възвръщаемост от дивиденти в сравнение с преобладаващата цена на акцията. Този индикатор, обаче, не включва реинвестиране на получените дивиденти и не взема под внимание продължителността на инвестицията.

Ако акциите на Корпорация А се търгуват при цена от $80.00 за акция и плащат годишен дивидент от $7.50, доходността от дивидента е следната:

Очакван размер на дивидента $7.50
Доходност от дивидента =
=
= 0.0938, или 9.38%
Цена на акция $80.00
НазадТърсенеЗатвори