Упражнения в електронните учебници

След всеки урок в електронния учебник са дадени едно или повече упражнения за затвърждаване на наученото. Упражненията биват два вида:

Всички задачи, изискващи изчисляване по някаква формула, се базират на случайни числа и затова изчислителните упражнения никога не се повтарят. Ако презаредите страницата, докато пресмятате верния отговор (т.е. натиснете бутона Refresh на браузъра си или се върнете към урока и после обратно към задачата), ще се наложи да започнете отначало, тъй като системата ще вмъкне нови стойности в условието на задачата.

Ако решавате закрито упражнение:

 1. Прочетете внимателно зададения въпрос
 2. Изберете правилния според Вас отговор
 3. Натиснете бутона за проверка - . Системата ще съобщи дали е избран правилният отговор:


 4. Ако отговорът е неправилен, можете да се коригирате и да опитате отново.
 5. Натиснете бутона за показване на решението , за да видите правилния отговор и коментар към него.

Ако решавате открито упражнение:

 1. Прочетете внимателно условието на задачата
 2. Направете нужните изчисления, за да получите търсената в условието на задачата стойност
 3. Попълнете получената стойност в полето за отговор.
  Внимание:
 4. Натиснете бутона за проверка - . Системата ще съобщи дали решението е правилно.


 5. Натиснете бутона за показване на решението , за да видите всички стъпки за решаване на задачата.

Назад