Явяване на пробен тест

При отваряне на раздела "Тестове", ще видите списък с генерираните от Вас тестове.

Имате право да се явите на няколко пробни теста и само един тест за сертификат. Ако щракнете върху заглавието на незавършен тест, ще можете да го продължите от мястото, от което сте го прекъснали. Ако щракнете върху вече завършен тест, ще видите отчет за резултатите и оценката си. Резултатите от пробните тестове са достъпни единствено за Вас и не се предоставят на трети лица. Резултатите от теста за сертификат влизат в протокол, въз основата на който се издава самият сертификат.

Навигация в раздел "Тестове"

С помощта на ивицата бутони в горната част на екрана можете да преминавате от въпрос на въпрос, временно да прекъснете или да прекратите теста и да видите резултатите си.

Щракнете тук за демонстрация

Когато решавате тест, имате право да прескачате въпроси или задачи и да се връщате назад, за да ги решите по-късно. Също така можете да отворите урока от учебника, свързан с условието на текущата задача. След като изберете или попълните правилния отговор, задължително натиснете бутона , за да запишете отговора си. Имате право да коригирате отговора си по-късно.

Забележка: Когато въвеждате число в полето за отговор, отделяйте десетичните знаци с точка (.), а не със запетая (,). При въвеждане на процентна стойност, задължително добавете знак % след стойността или я изразете като част от единицата, напр. 5.68 процента въведете като 5.68% или 0.0568.

По всяко време можете да прекъснете теста, като натиснете бутона за изход . При следващото влизане в раздел "Тестове" ще можете да продължите теста от там, откъдето сте го прекъснали.

Когато отговорите на последния въпрос или натиснете бутона за проверка на теста , системата Ви уведомява, че тестът е приключил и можете да прегледате още веднъж целия тест или да видите резултатите си. Ако натиснете бутона , ще получите възможност да разгледате и/или да коригирате своите отговори. При натискане на бутона , ще видите отчет за резултатите от теста и оценка. Разпечатайте го, като използвате менюто за печат на Вашия браузър (обикновено File -> Print).

Назад