ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Е-Обучение по финанси - защо и как?

Урок с анимация
Задача за изчисление
Графично упражнение
Електронните учебници на FCG дават директен достъп до знания с практическа насоченост. Те предоставят възможност:

ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ НА FCG Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА

ПОЛЗИ ОТ ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ

КАК ДА СЕ ОБУЧАВАTЕ?

FCG Ltd. ви предлага да използвате образователните програми през Интернет напълно безплатно!.