ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Eлектронна читалня по бизнес и финанси

Електронната читалня е алтернатива за предпочитащите формата на самоподготовка и обучението, базирано на съвременните компютърни технологии, за всички, които предпочитат да учат в недомашна обстановка или пък просто нямат компютър у дома. Тя представлява оборудвана с компютри зала, в която са инсталирани мултимедийни образователни програми (учебни материали, задачи и тестове под формата на софтуерен продукт). Читалнята е център за неформално образование, който може да послужи за получаване на познания по бизнес и финанси, и същевременно предлага възможност за дистанционно обучение за придобиване на професионална квалификация.

Идеята за изграждане на мрежа от електронни читални е продължение на дългогодишната ни работа по създаване и налагане на електронното обучение. Тъй като относителният дял на разполагащите с домашен компютър все още е нисък, а възможността за разходи за информация или образование (извън формалното) е ограничена за значителна част от хората, предприехме действия по представянето на проекта пред регионални и градски библиотеки на територията на страната, за да получим тяхната подкрепа за изграждането на е-читални, които биха улеснили достъпа до информация и знания, предоставяни чрез нашите и подобни на тях образователни продукти.

Проектът има за цел да оборудва, организира и обезпечи функционирането на електронни читални като част от информационното обслужване, предлагано от библиотеките. Те ще могат да се ползват от читателите само срещу читателска карта. Приносът им като форма за разпространение на знания и информация ще бъде най-осезаем за онези хора, които поради своя социално-икономически статут или специфични нужди нямат свободен достъп до традиционното обучение.

Разгледайте нашия проект за създаване на мрежа от електронни читални в библиотеките.

Електронната читалня, която функционира на 3ти етаж в Столична градска библиотека на пл.Славейков, може да се ползва от всеки само срещу читателска карта.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник, четвъртък и петък от 09:00 до 18:00
Вторник от 09:00 ч. до 20:00 ч.
Сряда от 12:00 ч. до 18:00 ч.

 

АДРЕС:
Столична градска библиотека, етаж ІІІ
електронна читалня
тел: 980 14 98