ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Обзор на банкови продукти

Изберете статия:

ОББ отваря Онлайн кредитен център

Новият Онлайн кредитен център на ОББ поставя клиентското обслужване в качествено ново измерение. Той предлага бърза и улеснена процедура за кандидатстване чрез Интернет като премахва необходимостта да се посещава банков офис за кандидатстване и осигурява достъп на клиентите до пълна информация за статуса на подадената молба на телефон. За повече подрбоности относно банковите продукти, които клиентите на ОББ ще могат да ползват през Онлайн кредитния център разговаряме с Людмил Каравасилев, мениджър „Връзки с обществеността” в ОББ

Какви продукти ще могат да ползват клиентите на ОББ през Онлайн кредитния център?

Онлайн кредитният център на ОББ предлага възможност за кандидатстване за потребителски кредит без поръчители директно през сайта на банката. При подаване на онлайн молба за кредит от клиентите не се изисква документ за доход, а само да посочат най-удобния офис на банката, в който да подпишат договор за кредита и да усвоят одобрените средствата. Чрез онлайн кредитният център клиентите на ОББ могат да попълнят онлайн заявка и за издаване на международна дебитна карта Maestro или VISA Electron на ОББ. Десет дни след попълване на заявката могат да получат вече готовата си карта в посочения от тях, при попълване на заявката, клон на банката. При получаването й ще подпишат договор за издаването й, както и договор за ползване на разплащателна сметка, ако такава е открита.

Какво представлява онлайн потребителският кредит?

Потребителски кредит със срок до 8 години и максимален размер до 10 000 лева за закупуване на стоки и услуги с по-висока стойност или за покриване на разходи за ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и други подобни. Молбата за кандидатстване за онлайн потребителски кредит, както вече стана дума, се попълва на интернет страницата на банката, а Онлайн кредитният център на ОББ разглежда постъпилите молби в 3-дневен срок. Всеки клиент може да получи информация за решението на молбата си за кредит на телефон 0700 117 17 в Центъра за обслужване на клиенти на ОББ.

Какви са предимствата на онлайн потребителския кредит?

На първо място, при тази форма на кандидатстване за потребителски кредит пестим време на клиентите си, като им предлагаме бърза и улеснена процедура за кандидатстване чрез Интернет. Друго предимство е премахнатата необходимост от посещаване на банков офис при самото кандидатстване за кредит. И не на последно място това е възможността за достъп до информация за одобрението или отхвърлянето на кредита на на телефон.

Какви са лихвените условия по онлайн потребителския кредит на ОББ?

ОББ обяви специална промоция за този свой продукт, която ще бъде валидна до 31 януари 2008 година. По време на тази промоция клиентите с одобрен онлайн потребителски кредит ще заплащат годишна лихва от 14.75%.

© Финансово-консултантска група ЕООД

Сряда, 4 юли 2007


В настоящия раздел публикуваме актуална информация за най-новите и атрактивни продукти, предлагани от различни банки, активни на българския финансов пазар. Тя е от полза както за представителите на малкия и среден бизнес, така и за корпоративните клиенти, а и за всички граждани.