ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Обзор на банкови продукти

Изберете статия:

ПИБ издава банкови карти с чип

ПИБ започна масово издаването на дебитни и кредитни карти с чип. Банката предприема тази стъпка, за да осигури максимална сигурност и защита на средствата на картодържателите. За предимствата на картите с чип, процедурата на издаване и промоционалните условия разговаряме с Йордан Скорчев, Изпълнителен директор на ПИБ

По-скъпа ли е дебитната и кредитната карта с чип за клиентите на банката?

Ако има разлика в условията на картите с чип и магнитна лента, то те са в полза на картите с чип. Няма разлика в таксите и комисионите при двата вида карти. При кредитните карти с чип лихвеният процент при плащане на ПОС е по-нисък в сравнение с картите с магнитна лента. В зависимост от типа карта лихвите са намалени по отношение на дължимите плащания на клиента. Банката издава безплатно кредитните карти без годишна такса за поддръжка за първата година с промоционална лихва от 0% за първите три периода, считано от датата на издаване на картата.

Какви са предимствата пред стандартните пластики?

Чип картите осигуряват сигурност и защита на средствата. На този етап чипът минимизира възможността да се прекопират данните от картата и с тези данни да се извърши неправомерна трансакция на терминално устрйство. Вградената компютърна чип технология в картата прави практически невъзможно копирането на данни от картата върху друг носител. Допълнителна защита носи магнитната лента, която картите с чип имат, тъй като при плащане се изисква и въвеждане на ПИН код, известен само на картодържателя. От друга страна паметта на чипа позволява мултифункционалност. Освен финансовите приложения на картата към чипа могат да се добавят и допълнителни програми за лоялност, здравно застраховане, универсален електронен подпис и редица други, което ще даде в ръцете на картодържателите нещо много повече от разплащателна карта.

Какво означава масово издаване на кредитни и дебитни карти с чип?

От средата на май започнахме безплатно да подменяме дебитни и кредитни карти с магнитна лента с карти с чип на всички свои клиенти, чиято валидност на картите изтича. Всички, на които валидността на картите изтича след юни 2007, ще получат нова карта с чип в клоновете, които са посочили. Тъй като банката желае да подмени всички свои карти с чип в кратки срокове, вероятно клиенти, чиято валидност на картите изтича на по-късен етап, ще бъдат поканени чрез писма в банката, за да получат новите карти с чип. Разбира се междувременно всеки, който желае да получи нова карта, може да дойде в клон на ПИБ и да поиска подмяна. Процедурата по подновяване на картите е опростена, така че в рамките на 4 работни дни клиентът ще получи своята чип карта.

Кандидатстването за кредитни карти с чип различава ли се по нещо от стандартната процедура при кандидатстване за кредитна карта?

Както вече споменах, ПИБ издава кредитни карти с чип при много лесна и бърза процедура. Всеки, който желае да кандидатства за кредитна карта, може да го направи в клон на Банката, в интернет сайта или на телефона на Kол центъра ни - 0800 11 011. За улеснение на клиентите определяме на момента предварителен кредитен лимит на база декларирани данни.

За какви кредитни карти с чип могат да кандидатстват клиентите на ПИБ?

Първа инвестиционна банка предлага кредитни карти без депозит MasterCard и Visa с кредитен лимит до 50 000 лева или равностойността им в щатски долари или евро. Като допълнителен бонус към всяка издадена кредитна карта без депозит ПИБ предлага ко-брандирана кредитна карта „Diners Club-ПИБ” с предварително одобрен кредитен лимит в размер на 50% от одобрения лимит по кредитната карта VISA или MasterCard.

© Финансово-консултантска група ЕООД

Сряда, 27 юни 2007


В настоящия раздел публикуваме актуална информация за най-новите и атрактивни продукти, предлагани от различни банки, активни на българския финансов пазар. Тя е от полза както за представителите на малкия и среден бизнес, така и за корпоративните клиенти, а и за всички граждани.