ФИНАНСОВО-КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА - FCG LTD.

Обзор на банкови продукти

Изберете статия:

До 60 000 лв необезпечен кредит за малкия бизнес от Райфайзенбанк

Райфайзенбанк е единствената банка в България, която предлага 60 000 лв. необезпечен кредит за малкия бизнес. Независимо дали средствата от кредита ще бъдат ползвани за оборотни нужди или за инвестции, срокът на погясяване е до 60 месеца, на равни месечни анюитетни вноски. За повече информация за параметрите на продукта се обърнахме към Светослав Пиралков, Началник отдел „Малки и средни предприятия” в Райфайзенбанк (България) ЕАД

Защо Райфайзенбанк увеличи максималния размер на необезпечените кредити за малкия бизнес и хората със свободни професии?

Досегашният ни опит e положителен и показва, че тези кредити се обслужват изключително добре, като отговарят на съществуващото търсене в този сегмент. От друга страна, необезпечените кредити за малкия бизнес дават по-бърз достъп до финансиране.

На какви условия трябва да отговорят представителите на малкия бизнес и хората със свободни професии, за да ползват необезпечено финансиране от Райфайзенбанк?

Кредитите се предоставят на малкия бизнес и хора със свободни професии (адвокати, стоматолози, лекари и др.), които имат минимум 3 месеца бизнес история. Кредитополучателят трябва да бъде български гражданин или юридическо лице регистрирано по българското законодателство.

Какви са основните параметри по кредита?

Срокът на изплащане е до 5 години, като има възможност за ползване на гратисен период от 3 месеца. Лихвата е 12,9% за суми до 30 000 лв. и 13,9 % за суми над 30 000лв., като максималният размер е 60 000 лева. Процедурата за кандидатстване е опростена максимално и клиентите получават отговор в рамките на 24 часа. Клиентите заплащат еднократно 2% върху размера на кредита, такса управление, която се удържа от разрешения кредит.

В кои случаи се допуска ползване на гратисен период по кредита?

Гратисният период е по желание на клиента и в зависимост от характера на бизнеса. Тази опция позволява на клиентите да плащат само лихви през първите три месеца, което им осигурява свободни парични средства и не затруднява бизнеса им.

За какво могат да се използват средствата от кредита?

Кредитът може да бъде използван, както за инвестиции - закупуване на имот, строително-ремонти работи, машини и съоръжения, така и за оборотни нужди - закупуване на суровини, стоки и материали.

Срокът на кредита зависи ли от използването му за инвестиции или за оборотни средства?

Не. Няма ограничения в срока на необезпечения кредит спрямо целта на финансирането. Максималният срок при Микрокредита е 60 месеца, независимо от целта на финансирането.

© Финансово-консултантска група ЕООД

Вторник, 12 юни 2007


В настоящия раздел публикуваме актуална информация за най-новите и атрактивни продукти, предлагани от различни банки, активни на българския финансов пазар. Тя е от полза както за представителите на малкия и среден бизнес, така и за корпоративните клиенти, а и за всички граждани.