ОБРАЗОВАНИЕ ФИНАНСИ
Електронни учебници от FCG

Самообучавайте се безплатно в областта на финансите с разработените от нас електронни учебници:

Защо обучение по Интернет?

Ако времето не ви достига, а се нуждаете от достъп до знания и възможност за квалификация в областта на икономиката и финансите, ползвайте образователните програми в Интернет - на място и по време, удобни за вас.
Обучението в Интернет дава възможност да ползвате отделни модули или да преминете през целия учебник. При преминаване на цялата образователна програма ще имате право да се явите на изпит за получаване на сертификат за професионална квалификация от Института за следдипломна квалификация при УНСС София. [Още]

Електронна читалня на FCG

Тя е алтернатива за предпочитащите формата на самоподготовка и обучението, базирано на съвременните компютърни технологии. За всички, които предпочитат да учат в недомашна обстановка или пък просто нямат компютър у дома. Читалнята е център за неформално образование, който може да послужи за получаване на познания по бизнес и финанси, и същевременно предлага възможност за дистанционно обучение за придобиване на професионална квалификация. [Още]

Проект за създаване на мрежа от електронни читални в регионалните библиотеки

Банков коментар
Цените на акциите на френската Societe Generale, мажоритарен собственик на SG Експресбанк, се понижиха от 135 до 132.91 евро за акция за една седмица. Анализаторите от Lehman Brothers не закъсняха да понижат рейтинга си за акциите на банката, позовавайки се на липсата на потенциални източници за растеж. Според тях акциите на Societe Generale в момента са надценени предвид по-слабия ръст на цените спрямо конкурентите и по-малката им привлекателност за спекулативни цели. Те понижиха и прогнозната цена за акциите от 151 на 145 евро. През последните месеци котировките скачаха нагоре основно заради слухове за поглъщане на банката от по-голям конкурент. Тези слухове не са се изчерпали напълно и според мнозина поглъщането ще стане факт в близките дванадесет месеца. Като инициатор на сделката все по-често се сочат UniCredit или Barclays, a не BNP Paribas, както се смяташе доскоро. Сряда, 25 юли 2007 [Още]
Банкови продукти

[Още]

© Финансово-консултантска група ООД 2004. Всички права запазени.